Våra kompetensområden

Affärs- och avtalsrätt

Vi bistår privatpersoner och mindre företag i ärenden rörande överlåtelser, fordringstvister, rådgivning, avtalsskrivning m m.

Arvsrätt och boutredningar

Vi biträder i ärenden som rör arv och gåva genom rådgivning, upprättande av testamente, gåvobrev, bouppteckning och arvskifte, samt åtar oss uppdrag som boutredningsman.

Brottmål

Vi åtar oss uppdrag som försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn i brottmål.

Familjerätt

Vi biträder i ärenden rörande äktenskapsskillnad och därmed sammanhängande frågor, såsom bodelning och frågor kring vårdnad, boende, umgänge eller underhåll. Vi åtar oss också uppdrag som bodelningsförrättare.

Notarius Publicus

Vi bistår med vidimeringar och apostille på dokument där utländska myndigheter kräver detta.


Sociala mål

Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde i mål om omhändertagande enligt LVU eller LVM.

Fastighetsrätt

Vi biträder vid köp och försäljning av fastigheter och bostadsrätter genom rådgivning och upprättande av kontrakt m m, samt vid tvister rörande prisnedsättning och skadestånd.

Ceders Advokatbyrå - Enköpingskontoret
Kungsgatan 25
749 35 Enköping


Telefon: 0171-44 16 80

Ceders Advokatbyrå - Salakontoret

Rådmansgatan 9

733 30 Sala

Ingång på gården


Telefon: 0224-170 86